Voorwaarden en privacystatement

Uw inschrijving is actief als u alle gegevens hebt ingevuld en akkoord bent gegaan met de voorwaarden en het privacystatement.

Voorwaarden inschrijving

  • Wilt u inschrijven? Dat kan vanaf 18 jaar.
  • U kunt één keer ingeschreven staan. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Uw naam en geboortedatum moeten overeenkomen met de gegevens op uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een inschrijving kan bestaan uit een aanvrager en een mede-aanvrager. Het is mogelijk inschrijvingen samen te voegen of een inschrijving te splitsen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens. Deze kunt u aanpassen via uw account. Zijn uw gegevens niet juist? Dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor de woning. 
  • Staat u 1 jaar ingeschreven en wilt u ingeschreven blijven? Dan kunt u uw inschrijving ieder jaar verlengen. Hier betaalt u verlengingskosten voor. Betaalt u niet op tijd? Dan heeft u een jaar de tijd (vanaf datum uitschrijving) om de kosten alsnog te voldoen. Logt u daarvoor in met uw gegevens op de website of neem contact op met een van de deelnemende corporaties. Voldoet u de kosten niet binnen dit jaar? Dan wordt u definitief uitgeschreven en verliest u uw inschrijftijd. 
  • De kosten voor inschrijven en verlenging zijn € 7,50 per jaar.
  • De voorwaarden en tarieven van het inschrijven en verlengen kunnen tussentijds worden aangepast.
  • Bij Huren in Holland Rijnland wordt gewerkt met signaleringen. Hiervoor is een protocol opgesteld.

Privacystatement

Bekijk hier het Privacyreglement