Nieuws

Laatste nieuws

Jaarrapportage Huren in Holland Rijnland 2021

07-07-2022

Jaarcijfers Huren in Holland Rijnland: woningtekort loopt steeds verder op. De cijfers van woonruimtebemiddelingsysteem, Huren in Holland Rijnland over 2021 laten zien dat de druk op sociale huurwoningen verder toeneemt.

PERSBERICHT

Het aantal actief woningzoekenden steeg van 29.400 eind 2020 naar 32.160 eind 2021. De gemiddelde inschrijfduur van woningzoekenden die via een advertentie een woning bemachtigden steeg van 7,4 naar 7,7 jaar. De tijd tussen de eerste reactie op Hureninhollandrijnland.nl en het huurcontract – de zoektijd – steeg van 27 naar 32 maanden. 24% van de woningen is verhuurd aan urgenten, stadsvernieuwingsurgenten, statushouders, of om uiteenlopende redenen direct bemiddeld. 76% is verhuurd via een advertentie. Een stijging van 4%, die mogelijk was omdat er meer woningen zijn verhuurd in 2021. In 2020 waren er 3.256 verhuringen (5,1%), het afgelopen jaar 3.634 (6,2%). Er is ondanks het tekort meer beweging op de markt dan de afgelopen jaren, een klein lichtpuntje.

De website HureninHollandRijnland.nl wordt beheerd door Holland Rijnland Wonen (HRW), de vereniging van de 14 woningcorporaties in regio Holland Rijnland. Chrétien Mommers, voorzitter van HRW: ”Woningcorporaties en overheden schieten tekort in het vervullen van een basisbehoefte om te leven. Eerlijke verdeling betekent dat alle sociale huurwoningen worden verdeeld via één woonruimtebemiddelingsysteem, Huren in Holland Rijnland. Het betekent ook dat de woning betaalbaar moet zijn en passend bij degene(n) die er gaan wonen. De plek doet ertoe: in je sociale omgeving, in de buurt van je werk of vlakbij voorzieningen. Een woning moet ook gezond zijn en een veilige verblijfplaats. Woonzekerheid, de zekerheid dat je kunt (blijven) wonen, is cruciaal het goed functioneren van mensen en voor herstel. Dat geldt voor iedereen, maar is niet voor iedereen gegarandeerd.”

Eind 2021 waren 126.940 woningzoekenden ingeschreven, ruim 11.000 meer dan eind 2020. Een kwart is actief op zoek, 32.160 woningzoekenden. Alleenstaande jongeren tussen 24 en 35 jaar met een laag inkomen zijn oververtegenwoordigd bij de inschrijvingen en de reacties. Gemiddeld waren er 347 reacties op een geadverteerde woning, het jaar daarvoor waren dat 271 reacties.

De corporaties hebben eind 2021 bij elkaar 58.332 sociale huurwoningen en 4.648 vrijesectorwoningen. Het sociale bezit moet in 2030 gegroeid zijn naar 64.000 woningen.

In 2021 zijn 109 woningen verhuurd aan urgenten, 100 aan stadsvernieuwingsurgenten, 279 aan statushouders en 181 aan cliënten van zorginstellingen. Daarnaast zijn nog eens 228 woningen om uiteenlopende redenen direct bemiddeld in plaats van verhuurd via een advertentie. Het gaat onder meer om 74 bemiddelingen voor nieuwbouwwoningen, 47 woningruilen en om vormen van maatwerk. Lokaal maatwerk, 198 via advertenties en 26 direct bemiddeld, geeft voorrang aan inwoners van de eigen gemeente. Dit mag maximaal 25% zijn, maar was in 2021 7,5%.

Benieuwd naar de hele rapportage? Download deze hier.

Laatste nieuws

Vraag aan Huren in Holland Rijnland

Heeft u een vraag over de werking van deze website of over de spelregels? En vindt u het antwoord niet bij 'Vraag en antwoord'? Vul dan het contactformulier in. We reageren binnen vijf werkdagen.

Het komt voor dat woningzoekenden tijdens het activeren hun gebruikersnaam (lees: registratienummer) hebben gewijzigd. Wellicht u ook.
Door te klikken op Gebruikersnaam vergeten kunt u uw gebruikersnaam opvragen. Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u op Wachtwoord vergeten.

Contactformulier

Vraag aan een woningcorporatie

Heeft u een vraag over Huren in Holland Rijnland? Neem dan contact op met de corporatie in uw gemeente/woonplaats. 
De gegevens van alle woningcorporaties die zijn aangesloten bij Huren in Holland Rijnland vindt u in een overzicht.

Contactgegevens woningcorporaties

Contactgegevens overige verhuurders

Uitgeschreven?

Bent u korter dan een jaar geleden uitgeschreven?

Dan kunt u uw inschrijving weer herstellen. Dat kan via de website of u kunt contact opnemen met een van de deelnemende corporaties

Heeft de uitschrijving plaatsgevonden na 1 juli 2017?

Dan kunt u een klacht/bezwaar maken tegen uw uitschrijving. Vul dan onderstaand klachten/bezwarenformulier in.

Klachten/Bezwaarformulier