Nieuws

Laatste nieuws

WIJZIGING TOEWIJZINGSBELEID EN PUNTENSYSTEEM WOONWAGENS/WOONWAGENSTANDPLAATSEN

18-01-2022

De huidige rangordebepaling voor woonwagens in de regionale Huisvestingsverordening blijkt, vanwege het mensenrechtelijk kader, voor de doelgroep woonwagenbewoners niet goed te werken.

Om deze reden hebben we in samenwerking met een groep afgevaardigden van woonwagenbewoners en Forticon B.V., een nieuwe wachtlijst en puntensystematiek opgesteld.

Wie komt in aanmerking voor een woonwagenstandplaats?
Om in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats, moet men voldoen aan het afstammingsbeginsel (uzelf, ouders en grootouders moeten aantoonbaar in een woonwagen hebben gewoond). De woonwagenbewoners die bij het behoefteonderzoek (dat wij in 2020 hebben uitgevoerd) hebben aangegeven een verhuiswens te hebben en die bekend zijn bij de gemeenten, zijn al gevraagd of ze zich willen inschrijven voor de wachtlijst. Dit nieuwsbericht is bedoeld voor diegenen die hierover nog niet benaderd zijn.  

Via www.hureninhollandrijnland.nl kunt u zich registreren als woningzoekende binnen de Regio Holland Rijnland. Bent u als geregistreerde woonwagenbewoner op zoek naar een standplaats/woonwagen en heeft u in uw zoekprofiel meerdere woningtypen aangevinkt? Dan heeft u mogelijk geen mail van Forticon B.V. met informatie over uw inschrijving ontvangen. Deze mails zijn namelijk alleen verstuurd aan geregistreerde woningzoekenden die enkel standplaats of woonwagen in hun zoekprofiel hebben geselecteerd. Zie afbeelding hieronder.

Inschrijven wachtlijst woonwagenstandplaatsen
Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen moet u zich inschrijven voor de nieuwe wachtlijst. Hiervoor kunt u een mail sturen naar paula@forticon.nl met de volgende gegevens:
•    Registratienummer van huren in Holland Rijnland;
•    Inschrijfdatum;
•    Geboortedatum;
•    Voornaam(en);
•    Achternaam;
•    Huidig woonadres;
•    Emailadres;
•    Telefoonnummer.
 
Vervolgens stuurt Forticon u een formulier toe waarin zij aanvullende gegevens van u vragen. Deze gegevens hebben ook te maken met het afstammingsbeginsel. Dit is nodig om de inschrijving op de wachtlijst compleet te maken. Alleen mensen die op de wachtlijst staan, komen in aanmerking voor een vrijkomende huur woonwagen of standplaats.
 
Binnen welke termijn?
Wij bieden u de tijd om via paula@forticon.nl bovengenoemde gegevens kenbaar te maken. De uiterlijke datum is 4 februari 2022. Hierna zullen wij opnieuw de gegevens analyseren en bij volledigheid uw naam toevoegen aan de wachtlijst voor woonwagens en/of standplaatsen.
Het is dus in uw belang om tijdig de gevraagde gegevens aan te leveren.

De planning is dat deze wachtlijst 1 maart 2022 in werking treedt.
 
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Paula van Elten van Forticon B.V. via paula@forticon.nl of 06-21330386.

 

 

Laatste nieuws

Vraag aan Huren in Holland Rijnland

Heeft u een vraag over de werking van deze website of over de spelregels? En vindt u het antwoord niet bij 'Vraag en antwoord'? Vul dan het contactformulier in. We reageren binnen vijf werkdagen.

Het komt voor dat woningzoekenden tijdens het activeren hun gebruikersnaam (lees: registratienummer) hebben gewijzigd. Wellicht u ook.
Door te klikken op Gebruikersnaam vergeten kunt u uw gebruikersnaam opvragen. Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u op Wachtwoord vergeten.

Contactformulier

Vraag aan een woningcorporatie

Heeft u een vraag over Huren in Holland Rijnland? Neem dan contact op met de corporatie in uw gemeente/woonplaats. 
De gegevens van alle woningcorporaties die zijn aangesloten bij Huren in Holland Rijnland vindt u in een overzicht.

Contactgegevens woningcorporaties

Contactgegevens overige verhuurders

Uitgeschreven?

Bent u korter dan een jaar geleden uitgeschreven?

Dan kunt u uw inschrijving weer herstellen. Dat kan via de website of u kunt contact opnemen met een van de deelnemende corporaties

Heeft de uitschrijving plaatsgevonden na 1 juli 2016?

Dan kunt u een klacht/bezwaar maken tegen uw uitschrijving. Vul dan onderstaand klachten/bezwarenformulier in.

Klachten/Bezwaarformulier